KT эндотоксин тест комплекти (кинетикалык турбидиметриялык анализ)